Statinių, pastatų projektavimas

Atestuoti architektai, projekto vadovai rengia inžinerinių statinių ir pastatų techninius, darbo projektus. Projektuojami ypatingi, neypatingi ir nesudėtingi statiniai ir pastatai. Projektuojame gyvenamuosius, pramonės ir sandėliavimo, visuomeninius pastatus.

Rengiame detaliuosius, specialiuosius planus. Atliekame detaliųjų planų korektūrą, tiksliname privalomuosius statybos reglamentus. Rengiame žemės valdų formavimo projektus.

Plačiau

000049719210

Konsultuojame

Ruošiantis pirkti ar parduoti nekilnojamą turtą teikiame konsultacijas – įvertiname statinių, pastatų juridinę padėtį (statybos teisės atžvilgiu), informuojame apie galimas procedūras ar STR taikomus reikalavimus norimai vykdyti veiklai ar darbams atlikti.

Esant poreikiui parengiame projektinius pasiūlymus, schemas kitą grafinę medžiagą reikalingą užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Rengiame projektinius pasiūlymus architektūrinėms sąlygoms gauti.

Plačiau

BIM laboratorija

Mūsų siekis projektavimo ir projektų valdymo BIM sprendinių pritaikymas lietuviškai rinkai. Mūsų tikslas susieti STR’o keliamus reikalavimus projekto rengimui su BIM technologijų siūlomais sprendimais.

UAB „Architektų gildija“ dirbdama su JAV, UK ir kitų šalių architektais sukaupė didelę darbo su BIM ( Archicad, Revit ) projektais darbo patirtį.

UAB „Architektų gildija“ kartu su partneriais rengia integruotus visų inžinerinių dalių BIM projektus.

Plačiau

Projektinių pasiūlymų rengimas

Pagal STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” rengiame projektinius pasiūlymus, deriname teisės aktų numatyta tvarka.

Gyvenamųjų namų projektavimas

Projektuojame vienbučius, dvibučius ar specialiosios gyvenamosios paskirties gyvenamuosius pastatus.

Visuomeninių pastatų projektavimas

Rengiame administracinių, specialiosios gyvenamosios, medicininės pastatų projektus.

Sandėliavimo paskirties pastatų projektavimas

Rengiame naujos statybs, renovavimo ar rekonstravimos sandėliavimo paskirties pastatų projektus.

Gamybos ir pramonės pastatų projektavimas

Rengiame gamybos ir pramonės paskirties pastatų projektus.

Inžinerinių statinių projektavimas

Projektuojame inžinerinius statinius – akumuliacines talpas, atramines sieneles, inžinerinius statinius skirtus išorinės reklamos įrengimui,tvoras, stogines ir t.t.procedūras, gauname statybą leidžiančius dokumentus.

Savavališkų statybų įteisinimas

Teisės aktų numatyta tvarka atliekame savavališkų statybų įteisinimo procedūras, gauname statybą leidžiančius dokumentus.

Projektų rengimas ir derinimas Norvegijoje

UAB “Architektų gildija” bendradarbiaujant Troll Utvikling AS parengia projektinę dokumentacija, atlieka projekto derinimą ir gauna visus statybą leidžiančius dokumentus Norvegijoje.

Poveikio aplinkai atrankos procedūros

Rengiame dokumentacija dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkai vertinimo atrankos.

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:

Per kelias valandas mes pateiksime Jums pasiūlymą dėl Jus dominančių projektavimo, teritorijų planavimo darbų.

Gauti kainos pasiūlymą

PROJEKTUOJAME VISOJE LIETUVOJE

MŪSŲ UŽSAKOVAI: