NAMŲ PROJEKTAVIMO KAINOS

VIENBUČIŲ / DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PROJEKTŲ SUDĖTIS IR PROJEKTAVIMO KAINOS

Mūsų įmonė remiasi sąžiningos ir skaidrios kainodaros principais


Bendrai Projekto vadovo, architekto darbas su statybos leidimu – 2500 eu + pvm

( statybos leidimas, namo projekto keitimas, viešinimas, sąlygų surinkimas, BIM projektinių pasiūlymų rengimas, projektinės dokumentacijos rengimas derinimas IS ‘Infostatyboje’ ir koregavimas pagal pastabas )Kaina su statybos leidimo gavimu – TP


Bendra techninio projekto kaina (su pvm) – 3485 eu, susideda iš :

Statybos leidimo gavimo procedūros,

Namo  projekto keitimai,

Individualus projektavimas,

 Architektūros, sklypo plano, bendroji dalis ,

Vandentiekio nuotekų dalis ,

Energetinis vertinimas.Kaina su statybos leidimo gavimu – TDP


Bendra techninio darbo projekto kaina (su pvm ) – 5285 eu ,

Statybos leidimo gavimo procedūros,

Namo  projekto keitimai,

Individualus projektavimas,

Visa techninio projekto sudėtis ir papildomai:

Konstruktyvinė dalis,

Geologija.Architekto, projekto vadovo darbo sudėtis projektuojant namą,


I ETAPAS – 950 EU + PVM

 • Projektinių pasiūlymų parengimas ( architektūrinė dalis, sklypo plano, BIM modelis)
  • Optimalių architektūrinių sprendinių paieška, pastato derinimas prie šeimos poreikių, teritorijos planavimo reglamentų, sklypo reljefo ir kaimyninio užstatymo.
  •  Rengiamos pastato vizualizacijos, trimatis interaktyvus BIMx modelis, rengiami pastato fasado, sklypo plano sprendiniai.

II ETAPAS- 950 EU + PVM

 • Techninis darbo projektas ( esant poreikiui techninis )
  • Parengiamos šios projekto dalys Bendroji, Architektūrinė, Sklypo plano
   • Prarengiami aiškinamieji raštai, sukomplektuojami priedai
   • Sklypo plano brėžiniai su namo padėtimi
   • Sklypo dangų planas
   • Sklypo vertikalus planas
   • Suvestinis inžinerinių tinklų planas ( kai inžinerinių dalių sprendinius pateikia inžinieriai )
   • Pastato planai
   • Pastato fasadai
   • Pastato pjūviai
   • Vizualizacijos

III ETAPAS – 600 EU + PVM

 • Projekto vadovo paslaugos  ( projektavimo procesų valdymas, koordinavimas, dokumentacijos surinkimas iš institucijų)
  • Užsakomi specialieji architektūriniai reikalavimai
  • Užsakomos prisijungimo sąlygos
  • Projekto derinimas su atsakingomis institucijomis
  • Užduočių formavimas geologams, inžinieriams
  • Prašymų pateikimas NŽT, savivaldybėms, inspekcijai
  • Projekto pateikimas derinimui IS „Infostatyba”
  • Projekto tikslinimas pagal pastabas iki statybos leidimo gavimo

 Nurodytos  kainos taikomos tik projektams kurių plotas virš 120m2. Projekto kaina gali būti tikslinima ( mažinimama arba didinama ) pagal techninę užduotį.  Dalis subrangovų ( inžinerinių dalių rengėjų, tyrinėtojų ) nėra PVM mokėtojai sutartys su jais sudaromos tiesiogiai. 


Gaukite individualu pasiūlymą 

Rašykite: archgildija@gmail.com / Skambinkite: + 370 684 30306


Namo projekto rengimo grafikas