NAMŲ PROJEKTAVIMO KAINOS


VIENBUČIŲ / DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PROJEKTŲ SUDĖTIS IR PROJEKTAVIMO KAINOS


Mūsų įmonė remiasi sąžiningos ir skaidrios kainodaros principais

Visos architekto paslaugos iki statybos leidimo – nuo 3500 eu + pvm

( individualūs ar kartotiniai BIM projektiniai pasiūlymai, viešinimas, sąlygų surinkimas, statybos leidimas, projektinės dokumentacijos rengimas derinimas IS Infostatyboje ir koregavimas  )Techninio projekto kaina  – nuo 3500 € +  PVM:

 ( Kaina su statybos leidimo gavimu – TP )

Individualūs ar kartotiniai BIM projektiniai pasiūlymai,

Individualus projektavimas,

Statybos leidimo gavimo procedūros,

 Architektūros, sklypo plano, bendroji dalis,


Užsakoma atskirai:

Vandentiekio nuotekų dalis- 350 ,

Energetinis vertinimas – 90 ,

Topografinė nuotrauka – 180  .


Techninio darbo projekto kaina – nuo 3500 eu + PVM:

( Kaina su statybos leidimo gavimu – TDP )

Individualūs ar kartotiniai BIM projektiniai pasiūlymai,

Individualus projektavimas,

Statybos leidimo gavimo procedūros,

 Architektūros, sklypo plano, bendroji dalis,


Užsakoma atskirai:

Konstruktyvinė dalis – 1000 ,

Geologija – 800 ,

Vandentiekio nuotekų dalis- 350 ,

Energetinis vertinimas – 90 ,

Topografinė nuotrauka – 180  .


Architekto, projekto vadovo darbo sudėtis projektuojant namą,


I ETAPAS

 • Individualių ar kartotinių projektinių pasiūlymų parengimas ( architektūrinė dalis, sklypo plano, BIM modelis)
  • Optimalių architektūrinių sprendinių paieška, pastato derinimas prie šeimos poreikių, teritorijos planavimo reglamentų, sklypo reljefo ir kaimyninio užstatymo.
  •  Rengiamos pastato vizualizacijos, trimatis interaktyvus BIMx modelis, rengiami pastato fasado, sklypo plano sprendiniai.

II ETAPAS

 • Techninis darbo projektas ( esant poreikiui techninis )
  • Parengiamos šios projekto dalys Bendroji, Architektūrinė, Sklypo plano
   • Prarengiami aiškinamieji raštai, sukomplektuojami priedai
   • Sklypo plano brėžiniai su namo padėtimi
   • Sklypo dangų planas
   • Sklypo vertikalus planas
   • Suvestinis inžinerinių tinklų planas ( kai inžinerinių dalių sprendinius pateikia inžinieriai )
   • Pastato planai
   • Pastato fasadai
   • Pastato pjūviai
   • Vizualizacijos

III ETAPAS

 • Projekto vadovo paslaugos  ( projektavimo procesų valdymas, koordinavimas, dokumentacijos surinkimas iš institucijų)
  • Užsakomi specialieji architektūriniai reikalavimai
  • Užsakomos prisijungimo sąlygos
  • Projekto derinimas su atsakingomis institucijomis
  • Užduočių formavimas geologams, inžinieriams
  • Prašymų pateikimas NŽT, savivaldybėms, inspekcijai
  • Projekto pateikimas derinimui IS Infostatyba
  • Projekto tikslinimas pagal pastabas iki statybos leidimo gavimo

 Nurodytos  kainos taikomos tik projektams kurių plotas virš 120m2. Projekto kaina gali būti tikslinima ( mažinimama arba didinama ) pagal techninę užduotį.

Dalis subrangovų ( inžinerinių dalių rengėjų, tyrinėtojų ) nėra PVM mokėtojai sutartys su jais sudaromos tiesiogiai.

Gaukite individualu pasiūlymą

Rašykite: archgildija@gmail.com / Skambinkite: + 370 684 30306